She Threw the Rope & Pulled the Lake by Alina Asan & Anita Sezgener

She Threw the Rope & Pulled the Lake by Alina Asan & Anita Sezgener

$14.00

Words by Alina Asan
Drawings by Anita Sezgener

×

EN
She Threw the Rope & Pulled the Lake
(Alina said, Anita drew)

“something is not afraid of something”

Alina thought and spoke. Anita listened and drew. And so this weave of Alina’s words and Anita’s drawings came together. That Alina was two at the time, and Anita her mother, is relevant. Equally relevant is the plane of parity on which their everyday companionship unfolds. She Threw the Rope & Pulled the Lake is what happens when an adult listens to a child closely and takes her musings, observations, and inquiries seriously.

The book begins along the angle of Alina’s vision, in relation to a home’s windowsills and the stacked streetscapes of Istanbul. Anita’s line, in the spirit of Franciszka Themerson and Harold and the Purple Crayon, then carries us across the page and over the arch of a day, encompassing moments of inspiration and parental energy dips, playground excursions, the quivering autonomy of bedtime, and the bond established through breastfeeding.

TR
İpi Atmış, Gölü Çekmiş
(Alina söyledi Anita çizdi)

“bir şey bir şeyden korkmaz ki”

Alina düşündü ve konuştu. Anita dinledi ve çizdi. Ve böylece Alina’nın kelimeleri ile Anita’nın çizimleri birbirlerine dolandı. O sırada Alina iki yaşındaydı ve annesi Anita onunla yakından ilgilenmekteydi. Her günkü birlikteliklerinden gelişen bir bakışım düzlemi söz konusuydu. İpi Attı & Gölü Çekti bir yetişkinin bir çocuğu dikkatle dinlemesiyle, onun esinlenmelerini, gözlemlerini ve sorularını ciddiye almasıyla ortaya çıkan bir kitap oldu.

Kitap Alina’nın bakış açısıyla başlıyor, evin pencere pervazları ve istiflenmiş sokak betimlemeleri buna eşlik ediyor. Franciszka Themerson ve Harold and the Purple Crayon’ın ruhunu taşıyan Anita’nın çizgileri, günlerden bir kavis çizercesine bizi sayfanın bir ucundan bir ucuna taşıyor; bunu yaparken ebeveynlik enerjisinin eşiklerine, oyun alanı gezintilerine, titrek uyku zamanı otonomilerine ve emzirmenin getirdiği bağlanmaya dalarak ilham dolu anları kuşatıyor.

×

A review of She Threw the Rope & Pulled the Lake, written by Necmi Sönmez (in Turkish).

×

2021
Edition of 300
104 pages, paperback, 12×17 cm, b&w offset, sewn & glued
Printed on Arctic Munken Print Cream 115 and Pure Rough 300
68 drawings by Anita Sezgener
Bilingual English/Turkish edition
Designed by Damian Nowak
ISBN 978-83-954871-4-9

×

EN
Anita Sezgener
was born in Istanbul, in 1971. She is from a Sephardic Jewish family. Her poems, prose, essays, translations, and interviews have appeared in a range of journals and books. She is the translator, into Turkish, of Anne Carson’s Short Talks, Raymond Federman’s Voice in the Closet, and Jennifer Martenson’s Xq28¹, in editions from Nod Publishing House. She also makes archetypal drawings for books and book covers. Since 2008, she has edited and published the culture-art-literature zine Cin Ayşe, a visibility project for women. She is also one of the editors of Moero Fanzine, an online poetry zine. Since 2017, she has been Alina’s mom. Anita’s published books are as follows: Pusu Bilici [Ambush Finder] (Norgunk, 2008), Taşlık [Stony Place] (Yasakmeyve, 2011), Hafif Zehirler [Light Poison] (Pan, 2012), Normalia (Nod, 2014), Çok Sesi [Many Voiced] (Heterotopya, 2015), Tikkun Olam: Walter Benjamin Şiirleri [Tikkun Olam: Poems of Walter Benjamin] (Nod, 2017), Nabız Kayıt [Pulse Records] (Nod, 2020), and Aritmi Koridoru: Toplu Yazılar [Corridor of Arrhythmia: Collected Writings] (Everest Essay, September 2020).

TR
Anita Sezgener
1971’de İstanbul’da doğdu. Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu. Şiirleri, yazıları, söyleşileri ve çevirileri çeşitli dergilerde yer aldı. Nod yayınları için Anne Carson’ın Kısa Konuşmalar, Raymond Federman’ın Dolaptaki Ses ve Jennifer Martenson’ın Xq28¹ kitaplarını çevirdi. Kitaplar ve kitap kapakları için arketipsel şeysiler çiziyor. Kadınların görünürlük projesi olarak, 2008’den beri kültür-sanat-edebiyat fanzini Cin Ayşe’yi çıkarıyor. Aynı zamanda çevrimiçi bir şiir fanzini olan Moero Fanzin’in de editörlerinden biri. 2017’den bu yana Alina’nın annesi. Yayımlanmış kitapları: Pusu Bilici (Norgunk, 2008), Taşlık (Yasakmeyve, 2011), Hafif Zehirler (Pan, 2012), Normalia (Nod Yayınları, 2014), Çok Sesi (Heterotopya, 2015), Tikkun Olam: Walter Benjamin Şiirleri (Nod Yayınları, 2017), Nabız Kayıt (Nod Yayınları, 2020) ve Aritmi Koridoru: Toplu Yazılar (Everest Deneme, Eylül 2020).

She Threw the Rope & Pulled the Lake by Alina Asan & Anita Sezgener Image 2